683,00 lei(- %) 683,00 lei 683.0 RON
284,00 lei(- %) 284,00 lei 284.0 RON
2 Variante
12.290,00 lei(- %) 12.290,00 lei 12290.0 RON
3 Variante
948,00 lei(- %) 948,00 lei 948.0 RON
8 Variante
226,00 lei(- %) 226,00 lei 226.0 RON
174,00 lei(- %) 174,00 lei 174.0 RON
478,00 lei(- %) 478,00 lei 478.0 RON
386,00 lei(- %) 386,00 lei 386.0 RON
197,00 lei(- %) 197,00 lei 197.0 RON
107,00 lei(- %) 107,00 lei 107.0 RON
281,00 lei(- %) 281,00 lei 281.0 RON
2 Variante
19,00 lei(- %) 19,00 lei 19.0 RON
11,00 lei(- %) 11,00 lei 11.0 RON
128,00 lei(- %) 128,00 lei 128.0 RON
2 Variante
86,00 lei(- %) 86,00 lei 86.0 RON
181,00 lei(- %) 181,00 lei 181.0 RON
2 Variante
19,00 lei(- %) 19,00 lei 19.0 RON
2 Variante
55,00 lei(- %) 55,00 lei 55.0 RON
39,00 lei(- %) 39,00 lei 39.0 RON
- 5%
239,00 lei(- 5 %) 227,05 lei 227.05 RON